LỊCH KHAI GIẢNG

Chương trình học đa dạng và thường xuyên cập nhật công nghệ mới. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục tri thức - vững vàng bước vào thế giới công nghệ 4.0

Giờ học:

  • Buổi sáng: từ 8g00 đến 11g30
  • Buổi tối: từ 18g00 đến 20g30

Ưu đãi:

  • Đăng ký TRƯỚC ngày khai giảng: Giảm 5% học phí
  • Học viên là sinh viên, học sinh: Giảm THÊM 10% học phí
  • Học viên đăng ký theo NHÓM: Nhóm 3 giảm THÊM 5% học phí, nhóm 5 giảm THÊM 10% học phí

1. Lớp luyện thi CẤP TỐC chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu (dự kiến) Học phí
CT6.CB Lớp luyện thi cấp tốc cơ bản Sáng T7 - CN (2 buổi) 21/11/2020 300.000 Đăng ký
CT6.NC Lớp luyện thi cấp tốc nâng cao Sáng T7 - CN (2 buổi) 21/11/2020 450.000 Đăng ký

2. Lớp luyện thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu (dự kiến) Học phí
L114S Lớp luyện thi sáng T7-CN Sáng T7 - CN (6 buổi) 21/11/2020 510.000 Đăng ký
L114T Lớp luyện thi tối T7-CN Tối T7 - CN (6 buổi) 21/11/2020 510.000 Đăng ký

3. Lớp luyện thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Nâng cao

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu (dự kiến) Học phí
L06.NC Lớp luyện thi T7-CN Tối T7 - CN (6 buổi) 21/11/2020 800.000 Đăng ký

4. Lớp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin (Miễn lệ phí thi)

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu (dự kiến) Học phí
UD11 Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản trọn gói Tối 3 – 5 – 7 (23 buổi) 24/11/2020 1.590.000 Đăng ký
UD21 Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao trọn gói Tối 3 – 5 – 7 (16 buổi) 24/11/2020 1.600.000 Đăng ký

5. Các lớp chuyên đề (Miễn lệ phí thi)

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu (dự kiến) Học phí
AT22 AutoCAD-2D Tối 2 – 4 – 6 (10 buổi) 23/11/2020 650.000 Đăng ký
IU126 Windows và Internet Cơ bản Tối 3 – 5 – 7 (5 buổi) 24/11/2020 410.000 Đăng ký
IU35 Word và Powerpoint Cơ bản Tối 3 – 5 – 7 (10 buổi) 05/12/2020 700.000 Đăng ký
IU35 Word và Powerpoint Cơ bản Tối 2 – 4 – 6 (10 buổi) 23/11/2020 700.000 Đăng ký
IU79 Word và Powerpoint Nâng cao Tối 2 – 4 – 6 (9 buổi) 23/11/2020 950.000 Đăng ký
IU79 Word và Powerpoint Nâng cao Tối 3 – 5 – 7 (9 buổi) 24/11/2020 950.000 Đăng ký
IU04 Excel Cơ bản Tối 3 – 5 – 7 (8 buổi) 26/11/2020 570.000 Đăng ký
IU04 Excel Cơ bản Tối 2 – 4 – 6 (8 buổi) 11/12/2020 570.000 Đăng ký
IU08 Excel Nâng cao Tối 3 – 5 – 7 (7 buổi) 15/12/2020 710.000 Đăng ký
AT32 AutoCAD-3D Tối 2 – 4 – 6 (9 buổi) 23/11/2020 650.000 Đăng ký
PS22 Photoshop Tối 2 – 4 – 6 (9 buổi) 23/11/2020 650.000 Đăng ký
AI12 Thiết kế đồ họa với Illustrator Tối 2 – 4 – 6 (9 buổi) 23/11/2020 700.000 Đăng ký
CR11 Corel Draw X6 Tối 3 – 5 – 7 (9 buổi) 24/11/2020 700.000 Đăng ký
SW22 SolidWorks Cơ bản Tối 2 – 4 – 6 (10 buổi) 23/11/2020 1.650.000 Đăng ký