TRUNG TÂM TIN HỌC,
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH KHAI GIẢNG

Chương trình học đa dạng và thường xuyên cập nhật công nghệ mới. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục tri thức - vững vàng bước vào thế giới công nghệ 4.0

Giờ học:

  • Buổi sáng: từ 8g00 đến 11g30
  • Buổi tối: từ 18g00 đến 20g30

Ưu đãi:

  • Thanh toán học phí TRƯỚC ngày khai giảng: Giảm 5% học phí
  • Học viên là sinh viên, học sinh: Giảm THÊM 10% học phí
  • Học viên đăng ký theo NHÓM: Nhóm 3 giảm THÊM 5% học phí, nhóm 5 giảm THÊM 10% học phí
  • MIỄN lệ phí thi cho các lớp trọn gói. MIỄN lệ phí cấp chứng chỉ cho các lớp ôn luyện

1. Các lớp ONLINE

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu (dự kiến) Học phí
CT24.CB.OL Lớp luyện thi cấp tốc cơ bản (Online) Tối T5 - T7 (2 buổi) 06/04/2023 300.000 Đăng ký
CT24.NC.OL Luyện thi cấp tốc nâng cao (Online) Tối T5 - T7 (2 buổi) 30/03/2023 450.000 Đăng ký
CT24.NC.OL Luyện thi cấp tốc nâng cao (Online) Tối T5 - T7 (2 buổi) 06/04/2023 450.000 Đăng ký
CT24.CB.OL Lớp luyện thi cấp tốc cơ bản (Online) Tối T5 - T7 (2 buổi) 30/03/2023 300.000 Đăng ký

2. Lớp luyện thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin (MIỄN lệ phí cấp chứng chỉ)

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu (dự kiến) Học phí
L126.CB Luyện thi CƠ BẢN 6 buổi Tối T7 - CN (6 buổi) 08/04/2023 610.000 Đăng ký
L22.NC Luyện thi NÂNG CAO 6 buổi Tối T7 - CN (6 buổi) 08/04/2023 900.000 Đăng ký

3. Lớp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin (Miễn lệ phí thi)

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu (dự kiến) Học phí
UD11 Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản trọn gói Tối 3 – 5 – 7 (23 buổi) 04/04/2023 1.690.000 Đăng ký
UD21 Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao trọn gói Tối 3 – 5 – 7 (16 buổi) 04/04/2023 1.700.000 Đăng ký

4. Các lớp chuyên đề (Miễn lệ phí thi)

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu (dự kiến) Học phí
IU126 Windows và Internet Cơ bản Tối 3 – 5 – 7 (5 buổi) 04/04/2023 510.000 Đăng ký
IU79 Word và Powerpoint Nâng cao Tối 3 – 5 – 7 (9 buổi) 04/04/2023 1.050.000 Đăng ký
AT12 AutoCAD-2D Tối 2 – 4 – 6 (10 buổi) 03/04/2023 810.000 Đăng ký
AT21 AutoCAD-3D Tối 3 – 5 – 7 (9 buổi) 04/04/2023 810.000 Đăng ký
PS11 Photoshop Tối 3 – 5 – 7 (9 buổi) 04/04/2023 810.000 Đăng ký
AI11 Thiết kế đồ họa với Illustrator Tối 3 – 5 – 7 (9 buổi) 04/04/2023 870.000 Đăng ký
SW21 SolidWorks Cơ bản Tối 3 – 5 – 7 (10 buổi) 04/04/2023 1.910.000 Đăng ký
IU04 Excel Cơ bản Tối 2 – 4 – 6 (8 buổi) 27/03/2023 670.000 Đăng ký
IU08 Excel Nâng cao Tối 3 – 5 – 7 (7 buổi) 25/04/2023 810.000 Đăng ký
IU35 Word và Powerpoint Cơ bản Tối 3 – 5 – 7 (10 buổi) 15/04/2023 800.000 Đăng ký
IU04 Excel Cơ bản Tối 3 – 5 – 7 (8 buổi) 09/05/2023 670.000 Đăng ký

5. Các lớp lập trình (Miễn lệ phí thi)

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu (dự kiến) Học phí
LC12 Lập trình C/C++ cơ bản Tối 2 – 4 – 6 (15 buổi) 10/04/2023 2.500.000 Đăng ký
LP11 Lập trình Python cơ bản Tối 3 – 5 – 7 (15 buổi) 11/04/2023 2.500.000 Đăng ký