TRUNG TÂM TIN HỌC,
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Windows và Internet Cơ bản

Nội dung khóa học

Khoá học cung cấp kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính; các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT); an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng CNTT-TT; các vấn đề về an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính; một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng CNTT. Các hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính; làm việc với hệ điều hành Windows; quản lý thư mục và tập tin; một số phần mềm tiện ích; sử dụng tiếng Việt trong máy tính; sử dụng máy in. Kiến thức cơ bản về Internet; sử dụng trình duyệt web; Sử dụng Web; Sử dụng thư điện tử; một số dạng truyền thông số thông dụng.

Một số nội dung chính:

  • Nhập môn Tin học
  • Các thao tác căn bản
  • My Computer và Windows Explorer
  • Control Panel
  • Virus tin học
  • Nhập môn Internet

Lịch khai giảng

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu Học phí
IU126 Windows và Internet Cơ bản Tối 3 – 5 – 7 (5 buổi) 04/04/2023 510.000 Đăng ký