Windows và Internet Cơ bản

Nội dung khóa học

Khoá học cung cấp kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính; các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT); an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng CNTT-TT; các vấn đề về an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính; một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng CNTT. Các hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính; làm việc với hệ điều hành Windows; quản lý thư mục và tập tin; một số phần mềm tiện ích; sử dụng tiếng Việt trong máy tính; sử dụng máy in. Kiến thức cơ bản về Internet; sử dụng trình duyệt web; Sử dụng Web; Sử dụng thư điện tử; một số dạng truyền thông số thông dụng.

Một số nội dung chính:

  • Nhập môn Tin học
  • Các thao tác căn bản
  • My Computer và Windows Explorer
  • Control Panel
  • Virus tin học
  • Nhập môn Internet

Lịch khai giảng

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu Học phí
IU126 Windows và Internet Cơ bản Tối 2 – 4 – 6 (5 buổi) 18/01/2021 410.000 Đăng ký