TRUNG TÂM TIN HỌC,
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Word và Powerpoint Nâng cao

Nội dung khóa học

Khoá học gồm 2 module độc lập như sau:

Module Word NC: Trang bị các kiến thức và kỹ năng nâng cao để soạn thảo văn bản bằng Microft Word như: Thiết lập môi trường làm việc tối ưu; định dạng nâng cao; tham chiếu và liên kết, tạo mục lục tự động; trường văn bản và biểu mẫu; biên tập văn bản trong chế độ cộng tác; chuẩn bị in.

Một số nội dung chính:

 • Định dạng tài liệu nâng cao
 • Tạo mục lục tự động
 • Kiểm soát các tài liệu dài
 • Các bức thư, phong bì và tài liệu được điều khiển bằng dữ liệu
 • Sử dụng các theme, style và template

Module Powerpoint NC: Trang bị các kiến thức và kỹ năng nâng cao trong việc sử dụng Microsoft Powerpoint: Lập kế hoạch cho việc trình chiếu; trang thuyết trình chủ (master slide) và các mẫu (template); các đối tượng đồ hoạ; liên kết, nhúng, nhập/xuất các trang chiếu, bản trình chiếu; quản lý các bản trình chiếu.

Một số nội dung chính:

 • Đối tượng Media
 • Làm việc với Slide Master
 • Thiết kế các mẫu (template)
 • Các đối tượng đồ hoạ
 • Tạo liên kết/nhúng
 • Quản lý các bản trình chiếu

Lịch khai giảng

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu Học phí
IU79 Word và Powerpoint Nâng cao Tối 3 – 5 – 7 (9 buổi) 04/04/2023 1.050.000 Đăng ký