TRUNG TÂM TIN HỌC,
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Lập trình Python cơ bản

Nội dung khóa học

Đối tượng: Đã biết tin học cơ bản

Giới thiệu:

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình cấp cao, thông dịch, hướng đối tượng và đa dụng, đặc biệt là trong khai thác dữ liệu lớn (big data). Khoá học này trang bị các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình, hướng tới xây dựng các ứng dụng đơn giản bằng Python, gồm: Cú pháp, các kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu thường dùng, các hàm tiện ích thường dùng, khái niệm lập trình hướng đối tượng trên Python. Ngoài ra, khoá học còn rèn luyện về pháp tư duy và phát triển kỹ năng lập trình.

          Thời lượng: 50 tiết

          Học phí: 2.500.000 đồng

Nội dung:

 • Cơ bản về Python
  • Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Python
  • Cài đặt, cấu hình Python
  • Định dạng chương trình viết bằng Python
  • Kiểu dữ liệu và các phép toán số.
  • Các kiểu dữ liệu: String, List, Tuple, Set
  • Các toán tử
  • Các cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp
 • Hàm
  • Khai báo, định nghĩa và sử dụng hàm
  • Một số hàm thư viện thường dùng hữu ích cho làm việc với dữ liệu.
  • Class và lập trình hướng đối tượng
 • Lập trình hướng đối tượng với Python
  • Khai báo, định nghĩa Class
  • Các thuộc tính của Class
  • Các khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong python
  • Xây dựng và gọi phương thức
 • Module và Package
 • Thư viện chuẩn của Python
 • Xử lý ngoại lệ
 • Nhập/Xuất File

Lịch khai giảng

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu Học phí
LP11 Lập trình Python cơ bản Tối 3 – 5 – 7 (15 buổi) 11/04/2023 2.500.000 Đăng ký