TRUNG TÂM TIN HỌC,
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Word và Powerpoint Cơ bản

Nội dung khóa học

Khoá học gồm 2 module độc lập như sau:

Module Word CB: Trang bị kiến thức cơ bản về văn bản, kỹ năng soạn thảo và xử lý văn bản; xử lý văn bản trên Microsoft Word; định dạng văn bản; nhúng các đối tượng khác nhau vào văn bản; kết xuất và phân phối văn bản; soạn thông điệp và văn bản hành chính.

Một số nội dung chính:

 • Tổng quan về MS Word
 • Định dạng văn bản
 • Trang trí văn bản
 • Xử lý bảng biểu
 • Một số chức năng xử lý tự động
 • Định dạng trang và in ấn

Module Powerpoint CB: Trang bị kiến thức cơ bản về bài thuyết trình và trình chiếu, kỹ năng sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft Powerpoint: Xây dựng nội dung bài thuyết trình, đưa biểu đồ, sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình, đưa các đối tượng đồ hoạ vào trang thuyết trình, chuẩn bị trình chiếu và in bài thuyết trình

Một số nội dung chính:

 • Tổng quan về MS Powerpoint
 • Đối tượng văn bản
 • Đối tượng phi văn bản
 • Đối tượng đồ hoạ
 • Sơ đồ và biểu đồ
 • Đối tượng Media
 • Hoạt hình
 • Tương tác động

Lịch khai giảng

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu Học phí
IU35 Word và Powerpoint Cơ bản Tối 3 – 5 – 7 (10 buổi) 15/04/2023 800.000 Đăng ký