Excel Nâng cao

Nội dung khóa học

Khoá học trang bị các kiến thức và kỹ năng nâng cao trong việc sử dụng Microsoft Excel như: Thiết lập môi trường làm việc tối ưu; thao tác bảng tính, ô và vùng ô, các hàm toán học, thống kê, thời gian, tài chính, văn bản, vẽ biểu đồ, liên kết, nhúng và nạp dữ liệu từ bên ngoài, phân tích, sắp xếp và lọc dữ liệu, kiểm tra sự hợp lệ của dữ liệu; biên tập và lần vết.

Một số nội dung chính:

  • Tổ chức dữ liệu trong bảng (Organizing Table Data)
  • Trình bày dữ liệu thông qua biểu đồ (Presenting Data Using Charts)
  • Phân tích dữ liệu (Analizing Data)
  • Hợp lý hóa quy trình làm việc (Streamlining work flow)
  • Kiểm định dữ liệu (Auditing worksheet)
  • Phân tích dữ liệu nâng cao (Avanced Analizing Data)
  • Cú Pháp Hàm Cao Cấp (Advanced Functions Syntax)

Lịch khai giảng

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu Học phí
IU08 Excel Nâng cao Tối 2 – 4 – 6 (7 buổi) 15/03/2021 710.000 Đăng ký