Photoshop

Nội dung khóa học

Khoá học trang bị các kiến thức và kỹ năng về biên tập, xử lý ảnh số bằng Photoshop: Cơ bản về ảnh số, định dạng tệp ảnh, màu sắc, kỹ năng tạo ảnh số cơ bản; kỹ năng làm việc với phần mềm Photoshop, thiết lập hậu cảnh, tiền cảnh, lưới ảnh; chọn, thay đổi thuộc tính ảnh, cắt dán, di chuyển, quay, lấy ảnh đối xứng; thao tác với lớp ảnh, làm việc với văn bản trên, áp dụng hiệu ứng, vẽ và sơn màu lên ảnh; kết xuất ảnh…

Một số nội dung chính:

  • Tổng quan về Photoshop
  • Vùng chọn
  • Lớp lang
  • Văn bản
  • Cân màu
  • Mặt nạ
  • Tô vẽ
  • Bộ lọc

Lịch khai giảng

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu Học phí
PS22 Photoshop Tối 2 – 4 – 6 (9 buổi) 18/01/2021 650.000 Đăng ký