TRUNG TÂM TIN HỌC,
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Photoshop

Nội dung khóa học

Khoá học trang bị các kiến thức và kỹ năng về biên tập, xử lý ảnh số bằng Photoshop: Cơ bản về ảnh số, định dạng tệp ảnh, màu sắc, kỹ năng tạo ảnh số cơ bản; kỹ năng làm việc với phần mềm Photoshop, thiết lập hậu cảnh, tiền cảnh, lưới ảnh; chọn, thay đổi thuộc tính ảnh, cắt dán, di chuyển, quay, lấy ảnh đối xứng; thao tác với lớp ảnh, làm việc với văn bản trên, áp dụng hiệu ứng, vẽ và sơn màu lên ảnh; kết xuất ảnh…

Một số nội dung chính:

  • Tổng quan về Photoshop
  • Vùng chọn
  • Lớp lang
  • Văn bản
  • Cân màu
  • Mặt nạ
  • Tô vẽ
  • Bộ lọc

Lịch khai giảng

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu Học phí
PS11 Photoshop Tối 3 – 5 – 7 (9 buổi) 04/04/2023 810.000 Đăng ký