Đăng ký online

THÔNG BÁO

Lệ phí thi tự do (miễn lệ phí cấp chứng chỉ):

  • Lệ phí thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản: 210.000đ
  • Lệ phí thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao: 245.000đ


Ngày thi dự kiến THÁNG 01: 17/01/2021

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

  • Hai ảnh 4x6 kiểu CMND được chụp không quá 6 tháng, phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh.
  • Bản sao CMND hoặc thẻ HSSV hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu):