Thiết kế đồ họa với Illustrator

Nội dung khóa học

Khoá học trang bị các kiến thức và kỹ năng về biên tập, xử lý ảnh số bằng Adobe Illustrator: Cơ bản về ảnh số, định dạng tệp ảnh, màu sắc, kỹ năng tạo ảnh số cơ bản; kỹ năng làm việc với phần mềm Adobe Illustrator, thiết lập hậu cảnh, tiền cảnh, lưới ảnh; chọn, thay đổi thuộc tính ảnh, cắt dán, di chuyển, quay, lấy ảnh đối xứng; thao tác với lớp ảnh, làm việc với văn bản trên, áp dụng hiệu ứng, vẽ và sơn màu lên ảnh; kết xuất ảnh…

Một số nội dung chính:

  • Giới thiệu về Adobe Illustrator (AI)
  • Các thao tác cơ bản
  • Các công cụ vẽ trong AI
  • Thao tác với văn bản
  • Thao tác với đối tượng
  • Màu sắc
  • Các công cụ tô vẽ
  • Layer
  • Filter

Lịch khai giảng

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu Học phí
AI12 Thiết kế đồ họa với Illustrator Tối 2 – 4 – 6 (9 buổi) 18/01/2021 700.000 Đăng ký