Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản trọn gói

Nội dung khóa học

Khoá học bao gồm các module Windows & Internet, Word cơ bản & Powerpoint cơ bản Excel cơ bản. Khoá học trang bị cho người học toàn bộ kiến thức và kỹ năng cần thiết ở mức độ cơ bản giúp người học có thể tự tin sử dụng máy tính phục vụ các công việc văn phòng, học tập, giải trí….Sau khoá học, học viên thi đạt sẽ được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, được công nhận bởi bộ Giáo dục & Đào tạo, có giá trị trên toàn Quốc.

Để biết thêm chi tiết về các module trong chương trình, mời các bạn tham khảo thêm phần mô tả của các khoá Windows & Internet, Word cơ bản & Powerpoint cơ bản Excel cơ bản.

Lịch khai giảng

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu Học phí
UD12 Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản trọn gói Tối 2 – 4 – 6 (23 buổi) 18/01/2021 1.590.000 Đăng ký