Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao trọn gói

Nội dung khóa học

Đối tượng: Học viên đã biết sử dụng Word, Powerpoint, Excel ở mức cơ bản.

Khoá học bao gồm các module Word nâng cao, Powerpoint nâng cao và Excel nâng cao. Khoá học trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng trong việc ứng dụng bộ công cụ của Microsoft Office ở mức nâng cao để phục vụ các công việc văn phòng, lập báo cáo, trình chiếu,… một cách hiệu quả nhất. Sau khoá học, học viên thi đạt sẽ được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao, được công nhận bởi bộ Giáo dục & Đào tạo, có giá trị trên toàn Quốc.

Để biết thêm chi tiết về các module trong chương trình, mời các bạn tham khảo thêm phần mô tả của các khoá Word nâng cao, Powerpoint nâng cao và Excel nâng cao.

Lịch khai giảng

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu Học phí
UD22 Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao trọn gói Tối 2 – 4 – 6 (16 buổi) 18/01/2021 1.600.000 Đăng ký