• Đăng ký TRƯỚC ngày khai giảng: Giảm 5% học phí

  • Học viên là sinh viên, học sinh: Giảm THÊM 10% học phí

  • Học viên đăng ký theo NHÓM: Nhóm 3 giảm THÊM 5% học phí, nhóm 5 giảm THÊM 10% học phí