AutoCAD-2D

Nội dung khóa học

Khoá học trang bị kiến thức cơ bản về bản vẽ 2 chiều và phần mềm thiết kế bản vẽ AutoCad; các kỹ năng làm việc đầu tiên với phần mềm AutoCad; các kỹ năng làm việc với đối tượng, phần tử của bản vẽ; làm việc với khối và ô, liên kết và nhúng; kết xuất bản vẽ.

Một số nội dung chính:

  • Giới thiệu về AutoCad
  • Các lệnh vẽ cơ bản
  • Các lệnh vẽ hiệu chỉnh
  • Thiết lập môi trường làm việc – Bản vẽ
  • Ghi kích thước và chữ trong bản vẽ
  • In bản vẽ

Lịch khai giảng

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu Học phí
AT21 AutoCAD-2D Tối 3 – 5 – 7 (10 buổi) 19/01/2021 650.000 Đăng ký