SolidWorks Cơ bản

Nội dung khóa học

Khoá học cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng sử dụng các lệnh trên Solidworks để xây dựng phác thảo 2D, từ cơ sở đó sẽ tạo 3D với các lệnh và các lựa chọn khác nhau của chúng, sau đó sẽ lắp ráp, kiểm tra tĩnh, động học mô hình 3D và cuối cùng là xuất bản vẽ 2D. Nội dung khóa học gồm các phần: phác thảo 2D, dựng 3D, lắp ráp, kiểm tra, phân rã mô hình 3D và xuất ngược lại bản vẽ 2D khi cần thiết.

Sau khi kết thúc khóa học, người học hoàn toàn tự tin áp dụng ngay vào công việc của mình hoặc đăng kí thi chứng chỉ quốc tế tại nhà với laptop/máy tính được kết nối Internet.

Lịch khai giảng

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu Học phí
SW22 SolidWorks Cơ bản Tối 2 – 4 – 6 (10 buổi) 18/01/2021 1.650.000 Đăng ký