Lớp luyện thi tối T7-CN

Nội dung khóa học

Khoá luyện thi hướng đến đối tượng học viên đã biết sử dụng máy tính, Word, Powerpoint, Excel ở mức cơ bản, muốn ôn lại các kiến thức và kỹ năng quan trọng trong chương trình chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản. Khoá học cũng trang bị cho học viên định dạng đề thi, luyện giải một số đề thi mẫu, giải các câu hỏi trắc nghiệm mẫu và các nội dung quan trọng cần lưu ý khi đi thi, giúp học viên tự tin hơn khi làm bài thi.

Lịch khai giảng

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu Học phí
L115T Lớp luyện thi tối T7-CN Tối T7 - CN (6 buổi) 16/01/2021 510.000 Đăng ký