Corel Draw X6

Nội dung khóa học

Khoá học trang bị các kiến thức và kỹ năng về biên tập, xử lý ảnh số bằng Corel Draw: Cơ bản về ảnh số, định dạng tệp ảnh, màu sắc, kỹ năng tạo ảnh số cơ bản; kỹ năng làm việc với phần mềm Corel Draw, thiết lập hậu cảnh, tiền cảnh, lưới ảnh; chọn, thay đổi thuộc tính ảnh, cắt dán, di chuyển, quay, lấy ảnh đối xứng; thao tác với lớp ảnh, làm việc với văn bản trên, áp dụng hiệu ứng, vẽ và sơn màu lên ảnh; kết xuất ảnh…

Một số nội dung chính:

  • Màn hình làm việc của Corel Draw
  • Các thao tác cơ bản
  • Màu sắc
  • Path
  • Các hình khối cơ bản
  • Thao tác với đối tượng
  • Text
  • Các hiệu ứng

Lịch khai giảng

Mã lớp Tên lớp Buổi học Ngày bắt đầu Học phí
CR11 Corel Draw X6 Tối 3 – 5 – 7 (9 buổi) 19/01/2021 700.000 Đăng ký